HRM beleid

HRM is een afkorting die staat voor Human Resource Management. Dit betekent niets minder dan het aantrekken van werknemers, maar ook het verbeteren van de relatie tussen baas en arbeider onderling en het ontwikkelen van de kwaliteiten vallen hieronder. Dit is een erg belangrijk proces, omdat het zorgt voor een goede sfeer op de werkvloer en een grotere kans op het behouden van personeel. Veel bedrijven investeren dan ook veel in hun werknemers, omdat zij voor omzet zorgen en daarom ook het bedrijf staande houden. De baas wil uiteraard de beste kwaliteiten van de verschillende personen naar boven halen, wat ook een onderdeel van HRM beslaat. Maar welk beleid voor HRM is nu het beste voor een bedrijf? Dat leest u hieronder.

Harde methode

De harde methode klinkt misschien als een duister en gevaarlijk iets, maar dat is zeker niet zo. Men beschrijft dit type instrument zo, omdat de werkgever(s) deze methode gebruiken op korte termijn en daarom snel en slim te werk moeten gaan. Dit past bijvoorbeeld goed bij bedrijven die net bestaan en in een zo kort mogelijke periode het personeel willen optimaliseren. Zo verliezen ze zo min mogelijk tijd, zodat de werkprocessen zo snel mogelijk weer hervat kunnen worden. Dit instrument is dan ook puur kwantitatief; de winst is hier het belangrijkst. Dit houdt in dat een bepaald bedrijf op korte termijn zo veel mogelijk werknemers aantrekt en gereed maakt voor het werk. Hier horen natuurlijk een aantal procedures bij. Zo is het noodzakelijk om de juiste functiebeschrijvingen op te stellen, die horen bij de vacature. Hierin beschrijft de werkgever wat hij verlangt van zijn toekomstige werkkracht(en) en wat hun verantwoordelijkheden zijn. Daarna volgt het verdere proces van werving en selectie, waar de baas nauwkeurig uitzoekt wie er geschikt zijn voor de gewenste bezetting. Natuurlijk geldt deze methode ook voor al bestaand personeel, waarbij de baas zijn werklieden beloond of beoordeelt. Dit doet hij aan de hand van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hiermee laat hij zien wat hij vindt van het huidige personeel en wat zij nog kunnen verbeteren. Als dit niet van toepassing is, is de kans groot dat er een beloning volgt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er loonsverhoging komt of een eenmalig extra bedrag.

Zachte methode

Zoals verwacht bestaat er ook de zachte methode voor het aantrekken en beoordelen van personeel. Dit is gericht op kwaliteit en is dan ook geschikter voor op langere termijn. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor etablissementen die al langer bestaan. Dit HRM beleid is daarnaast gebaseerd op duurzame ontwikkeling, waarbij zo min mogelijk energie verloren gaat. Vooral belangrijk is hier de ontwikkeling van de werkkrachten. Zo horen bij dit instrument verschillende trainingen en coaching. Hiermee ontwikkelt de werknemer zich sterk over een langere periode, wat erg winstgevend is voor de handel. Meer informatie over dergelijke instrumenten is te vinden bij Paystaff Payroll.