Welke soort vermogensbeheer past bij u?

Als u uw beheer van uw vermogen volledig of deels overlaat aan een ander, dan is dat vermogensbeheer. Hieronder een korte samenvatting van elke vorm van vermogensbeheer, om zo uw keuze makkelijker te maken.

Individueel en collectief vermogensbeheer

Bij individueel vermogensbeheer wordt er in overleg met u individuele keuzes gemaakt over uw beleggingsportefeuille. Bij deze vorm dient het te beheren kapitaal een bepaalde minimale omvang te hebben, zodat er voldoende spreiding van het vermogen over verschillende beleggingscategorieen mogelijk is. Individueel vermogensbeheer is vanaf €100.00, mogelijk.
Collectief vermogensbeheer is een mooie tegenstelling op het bovengenoemde. Hierbij worden namelijk vermogens van meerdere cliënten collectief beheerd. De kapitalen worden gezamenlijk belegd in bijvoorbeeld een modelportefeuille of beleggingsfonds. Door de samenvoeging van de vermogens is er voldoende spreiding van de beleggingen. Daarom zijn relatief kleine vermogens ook welkom, er is immers geen of weinig relatief lage minimale omvang van het vermogen nodig.

Vermogensadvies, Execution Only en vermogensregie

U hoeft natuurlijk niet uw vermogensbeheer geheel uit handen te geven, u kunt ook kiezen voor vermogensadvies of adviesrelatie. Zo blijft u zelf de beheerder van uw vermogen en beslist u zelf over aan en verkooptransacties binnen uw beleggingsportefeuille. U krijgt op deze manier dus beleggingsadviezen van de beheerder die aansluiten bij uw wensen en doelstellingen.
Een extremere vorm hiervan is Execution Only. Hierbij bent u uw eigen vermogensbeheerder, die alleen gebruik maakt van een broker bij de effectenbeurs bij wie u uw beleggingen aan derden en verkoopt en beheert.

Mocht uw vermogen nou heel groot zijn, dan kunt u ook kiezen voor de vermogensregie. Hierbij wordt uw vermogen over meerdere beheerders gespreid. Dit houdt ze scherp. Vermogensregie kan bij verschillende vermogensbeheerders en private banks, die dan de regie kunnen voeren over uw kapitaal. Hieronder valt de bewaking van de samenhang, de performances en het beleggingsprofiel. Ook vallen de juiste asset allocatie, het maken van risicoanalyses en het overkoepelend rapporteren onder hen taken.

Hou er altijd rekening mee wanneer uw vermogen laat beheren tijdelijk niet bij uw geld kan komen. Wanneer uw plotseling toch geld nodig heeft moet u vaak een boete betalen om het geld terug te krijgen. Een klein bedrag lenen bij de bank kan soms een goedkopere oplossing zijn dan aan uw vermogen te zitten.