Archief van de categorie Financiële dienstverleners

Hoe werkt het bereken van het vrij te laten bedrag?

Wanneer je te maken hebt met schulden en je in aanmerking komt voor de schuldsanering, krijg je te maken met het vrij te laten bedrag (vtlb). Dit bedrag blijft over nadat bepaalde schulden zijn afgelost en het bedrag is gelijk aan 95% van het bijstandsniveau. Het bedrag wordt berekend volgens de Recofa methode. De schuldsanering duur minimaal 36 maanden.

Een bewindvoerder zal het vrij te laten bedrag berekenen. Zodra het bedrag duidelijk is, zal dit aan de schuldenaar bekend worden gemaakt. De werkgever van de schuldenaar of de uitkeringsinstantie krijgt ook het bedrag te horen en zij krijgen het verzoek om alleen dit bedrag uit te betalen aan de schuldenaar. Het restbedrag moet worden gestort op de boedelrekening. Een werkgever of uitkeringsinstantie is ook verplicht om mee te werken. De schuldenaar is zelf verantwoordelijk of zijn of haar werkgever of uitkeringsinstantie dit ook naleeft. Wanneer een schuldenaar meer loon ontvangt of wanneer er een hoger bedrag wordt overgemaakt dan vrij te laten bedrag, moet de schuldenaar dit bedrag direct op de bedoelrekening storten.

Beslagvrije voet

Bij de schuldsanering maakt men geen gebruik van de beslagvrije voet. Hoewel deze berekening wel min of meer vergelijkbaar is, geld bij de beslagvrije voet dat een schuldenaar 90% van het bijstandsniveau moet kunnen ontvangen. Een gerechtsdeurwaarder maakt de berekening, maar hierbij is het wel belangrijk om zelf zo volledig mogelijk te zijn als het gaat om informatie geven. Dus laat weten wat precies je inkomen zijn en wat precies je uitgaven. Ook de gezinssituatie speelt een rol bij de uiteindelijke berekening.

VTLB calculator

Het vrij te blaten bedrag kan zelf worden berekend door een Vtlb calculator te gebruiken, maar het is voor een eventuele indicatie raadzaam om een berekening te laten maken door een expert. Mogelijkerwijs zie je namelijk bepaalde posten over het hoofd. Doorgaans hoef je niet zelf een berekening te maken, want dit wordt gedaan door de bewindvoerder.

Een schuldsaneringstraject duurt minimaal 36 maanden. Bij een dergelijk traject heb je niet te maken met een beslag vrije voet. Dit is eveneens een berekening bij mensen die schulden willen aflossen, maar hierbij gaat men er van uit dat mensen voor kortere tijd op 90% van het bijstandsniveau leven. Als je te maken hebt met een beslag vrije voet is het ook verstandig om goed te kijken naar de berekening, die doorgaans wordt gemaakt door een gerechtsdeurwaarder.

Klachtenmanagement

Klachtenmanagement is hot. Op televisie is elke avond wel een programma te zien waarin een Nederlandse Robin Hood het opneemt voor de underdog die door de multinationals in de tang wordt genomen. Maar kwaliteitsmanagers wrijven zich in de handen met de informatie die zij toegespeeld krijgen door klagende klanten.

“In onze visie is de klacht een kans”, stelt Sef van Ments van adviesbureau BB&H Consultancy in Naarden. “Wij verzetten ons tegen het idee dat een klagende klant lastig is. Hij neemt tenminste de moeite om zijn ideeën kenbaar te maken. Dat is in een maatschappij die zo afhankelijk is van informatie erg belangrijk. Een goede klachtenafhandeling is de beste marketing die je je kan voorstellen.” Er vindt steeds meer uitwisseling van informatie plaats tussen bedrijven en klanten. Klanten worden mondiger en stellen hoge eisen aan de producten en de diensten die zij aanschaffen. Tegelijkertijd zit het bedrijfsleven te springen om informatie over zijn klanten. Met de doorbraak van de e-commerce wordt het voor veel bedrijven nog lastiger zich te handhaven: producten zijn bij verschillende aanbieders te koop, de keuze van een klant zal gebaseerd zijn op de service. Hoe weet een manager dat hij het goed doet? Marktonderzoek alleen is te algemeen, vindt Ko de Ruyter, hoogleraar interactieve marketing aan de Universiteit van Maastricht en auteur van een boek over klachtenmanagement, ‘Het (v)oordeel van de ontevreden klant’. “Marktonderzoek levert een gemiddeld beeld op. Daarnaast kan het blinde vlekken veroorzaken. Je definieert immers zelf de onderwerpen. Op die manier krijg je het individu niet in beeld.”
De oplossing daarvoor is het openzetten van kanalen waar klanten actief hun ideeën kunnen ventileren. “Dat levert waardevolle informatie op. Slechts een klein gedeelte van de klanten neemt de moeite om zijn mening kenbaar te maken. Maak daar dan gebruik van.” Dat idee is inmiddels door veel grote bedrijven omarmd. Bij KPN is het klachtensysteem volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering, vertelt Michel Hueber, woordvoerder van de telecomaanbieder. “Ons doel is de klachten op een eenduidige manier te behandelen, tot de grootst mogelijke tevredenheid van onze klanten. De klachten worden opgenomen in een systeem waar ook nota’s en orders in worden verwerkt. Met het complete dossier in de hand kunnen we snel inspringen op de nieuwe klacht.”
De database die hiermee wordt opgebouwd, wordt door KPN gebruikt om het bedrijfsproces te verbeteren. “We krijgen veel klachten over de hoogte van de nota”, vertelt Hueber. “Daarom hebben wij een softwaresysteem geïntroduceerd dat het belpatroon van onze klanten in de gaten houdt. Als een klant in een bepaalde periode opeens veel gaat telefoneren, trekken wij aan de bel. Wie weet is er een huisgenoot die opeens veel aan de telefoon hangt of kost internet toch meer dan de klant dacht. De klant reageert daar meestal positief op.” “Af en toe iets extra’s doen is belangrijk. Een likeurtje bij de koffie, als je de klant hebt moeten laten wachten in een restaurant. Dat gebeurt veel te weinig”, zegt De Ruyter. Van Ments van BB&H constateert dat men soepeler wordt met de coulance, hoewel dat afhangt van wie de klacht behandelt. “Marketingafdelingen zijn soepeler dan kwaliteitsmanagers. Marketeers gaan meer van de klant uit, kwaliteitsmanagers meer van de fout.” Door de klant tevreden te houden wordt er ook ook bespaard op kosten voor bijvoorbeeld een incassobureau.

Rode oortjes

Toen BB&H Consultancy zes jaar geleden voor het eerst seminars hield over klachtenmanagement zaten de toehoorders met rode oortjes te luisteren, herinnert Van Ments zich. “Toen was het echt nieuw. We hebben meteen geprobeerd een goed systeem te ontwikkelen. Inbedden in het beleid, het ontwikkelen van een procedure, het creëren van de juiste sfeer bij de werknemers. En dan de manier waarop de medewerker met de klagende klant om moet gaan. Anticiperen, accepteren en de fout herstellen. En als laatste: achteraf controleren, iets wat vaak wordt vergeten.”
Het systeem klinkt simpel, maar de uitvoering is dat niet. “Een klant gaat klagen als de leverancier niet aan de verwachting voldoet. Maar verwachtingen zijn gelaagd. Neem bijvoorbeeld de spoorwegen. De eerste verwachting is dat de trein mij van A naar B brengt, dan komt dat de trein redelijk op tijd rijdt en ten derde verwacht de klant een vriendelijke conducteur en een schone trein. Maar wat is op tijd? Een paar minuten vertraging is acceptabel, behalve als je daardoor je vliegtuig mist.” Een voorbeeld van een organisatie die in korte tijd te maken kreeg met torenhoge verwachtingen, is AirMiles. De problemen die deze organisatie in 1998 over zich heen kreeg – mensen die massaal hun geschenken wilden ophalen bij de AirMiles-winkels of geen vliegreis konden boeken op de door hun gewenste datum – hebben geleid tot aanpassingen in de procedures en een nieuwe aanpak van het klachtenmanagement.
Sinds mei vorig jaar is een aantal outsource-partners ingeschakeld en worden de klachten afgehandeld in nauwe samenwerking met de leverancier. “Ons doel is allereerst het vertrouwen terug te winnen van de klant die zijn ongenoegen heeft geuit”, vertelt woordvoerster Elke van Thillo van AirMiles. “Binnen een gestelde termijn moet de oorzaak worden weggenomen. Daar hebben we verschillende instrumenten voor, waaronder ook bonus-miles.” Wat in dit geval ook heeft geleid tot minder problemen, is dat de AirMiles nu ook besteed kunnen worden bij onder andere Albert Heijn, V&D en Videoland. Van Thillo beschouwt dat als een gevolg van de marktwerking. “Wij willen het de spaarder zo gemakkelijk mogelijk maken om AirMiles in te wisselen”, zegt ze. “Ook e-commerce biedt daartoe goede mogelijkheden. Veel spaarders bestellen nu al producten die op onze website worden aangeboden.”

Welke soort vermogensbeheer past bij u?

Als u uw beheer van uw vermogen volledig of deels overlaat aan een ander, dan is dat vermogensbeheer. Hieronder een korte samenvatting van elke vorm van vermogensbeheer, om zo uw keuze makkelijker te maken.

Individueel en collectief vermogensbeheer

Bij individueel vermogensbeheer wordt er in overleg met u individuele keuzes gemaakt over uw beleggingsportefeuille. Bij deze vorm dient het te beheren kapitaal een bepaalde minimale omvang te hebben, zodat er voldoende spreiding van het vermogen over verschillende beleggingscategorieen mogelijk is. Individueel vermogensbeheer is vanaf €100.00, mogelijk.
Collectief vermogensbeheer is een mooie tegenstelling op het bovengenoemde. Hierbij worden namelijk vermogens van meerdere cliënten collectief beheerd. De kapitalen worden gezamenlijk belegd in bijvoorbeeld een modelportefeuille of beleggingsfonds. Door de samenvoeging van de vermogens is er voldoende spreiding van de beleggingen. Daarom zijn relatief kleine vermogens ook welkom, er is immers geen of weinig relatief lage minimale omvang van het vermogen nodig.

Vermogensadvies, Execution Only en vermogensregie

U hoeft natuurlijk niet uw vermogensbeheer geheel uit handen te geven, u kunt ook kiezen voor vermogensadvies of adviesrelatie. Zo blijft u zelf de beheerder van uw vermogen en beslist u zelf over aan en verkooptransacties binnen uw beleggingsportefeuille. U krijgt op deze manier dus beleggingsadviezen van de beheerder die aansluiten bij uw wensen en doelstellingen.
Een extremere vorm hiervan is Execution Only. Hierbij bent u uw eigen vermogensbeheerder, die alleen gebruik maakt van een broker bij de effectenbeurs bij wie u uw beleggingen aan derden en verkoopt en beheert.

Mocht uw vermogen nou heel groot zijn, dan kunt u ook kiezen voor de vermogensregie. Hierbij wordt uw vermogen over meerdere beheerders gespreid. Dit houdt ze scherp. Vermogensregie kan bij verschillende vermogensbeheerders en private banks, die dan de regie kunnen voeren over uw kapitaal. Hieronder valt de bewaking van de samenhang, de performances en het beleggingsprofiel. Ook vallen de juiste asset allocatie, het maken van risicoanalyses en het overkoepelend rapporteren onder hen taken.

Hou er altijd rekening mee wanneer uw vermogen laat beheren tijdelijk niet bij uw geld kan komen. Wanneer uw plotseling toch geld nodig heeft moet u vaak een boete betalen om het geld terug te krijgen. Een klein bedrag lenen bij de bank kan soms een goedkopere oplossing zijn dan aan uw vermogen te zitten.

Banken vergelijken

Banken vergelijken

Ben  je toe aan een nieuwe hypotheek, lening of misschien een betaalrekening, dan kun je het beste beginnen met vergelijken van banken. Een weloverwogen beslissing is iets waarvan je op termijn profijt hebt.